Kadının cenaze namazı kılması

Kadının cenaze namazı kılması (1752) no'lu fetvanın dokuzuncu sorusu: Soru 9: Kadının, cenaze namazında erkeklere iştirak etmesi caiz midir?


Cevap 9: Allah'ın kitabında emrettiği yahut Resûlüllah'ın (s.a.v.) sünnetinde beyan ettiği ibadetlerde asıl olan, erkeklere yahut kadınlara tahsisine dair bir delil olmadığı sürece, erkek ve kadınlar için genel olmasıdır. Cenaze namazı, Allah Te'âlâ ve Resûlü'nün (s.a.v.) emrettiği ibadetlerden olup, hitap erkekleri ve kadınları kapsamaktadır. Ancak genel olarak, kadınların evlerine bağlı kalmalarından dolayı bunu erkekler yerine getirir. Bundan dolayı cenazeye kadınlardan başka kimse katılamazsa onun namazını onlar kılarlar ve ona yönelik vazifeyi yerine getirirler. Rivayet edilmiştir ki, Aişe (r.a.) onun cenaze namazını kılmak için, Sa'd b. Ebi Vakkas'ın getirilmesini emretmiştir. Sahabeden hiçbir kimsenin onu kabul etmediğini bilmiyoruz. Bu, kadının, cenaze namazında erkeklere iştirak edebileceklerine delildir. Erkekler hakkında olduğu gibi, buna ihtiyaç duyulduğu durumlarda kadınlar cenaze namazını münferid kılabilirler. Şu var ki, onlar erkeklerle birlikte cenaze namazı yahut başka bir namaz kıldıkları zaman, onların safları erkeklerin saflarının arkasında olur. Yine rivayet edilmiştir ki, erkeklerin Peygamber'in (s.a.v.) cenaze namazını kıldıkları gibi, kadınlar da kılarlar. Fakat onlar, Peygamber (s.a.v.) nehyettiğinden dolayı, defin için cenazeyi takip etmezler.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: