Defnetmenin vakti

(Bölümün numarası 8; Page No. 397)  Defnetmenin vakti (349) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir kimse gece yarısından önce yahut gece yarısından sonra vefat ettiği zaman onun geceleyin defnedilmesi caiz midir, yoksa fecir doğuncaya kadar defni caiz değil midir?


Cevap 2: Ölünün geceleyin defnedilmesi caizdir. Zira İbn Abbas (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Peygamber'in (s.a.v.) ziyaret ettiğ bir adam vefat etti ve geceleyin onu defnettiler. Sabah olunca ona haber verdiler. Peygamber: Bana haber vermenizi ne engelledi diye sordu. Onlar dediler ki: Gece vakti idi ve karanlık vardı, sana sıkıntı vermek istemedik. Hz. Peygamber onun kabrine gitti ve üzerine namaz kıldı. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Onun geceleyin defnedilmesine karşı çıkmamıştır, ancak onların sabaha kadar haber vermemelerini hoş karşılamamıştır. Ona özür beyan ettikleri zaman onların özürlerini kabul etmiştir. Yine Ebu Davud Cabir'den şöyle rivayet etmiştir: İnsanlar, mezarlıkta bir ateşin yanmakta olduğunu görerek oraya gittiler. Baktılar ki Rasûlüllah (s.a.v.) yeni açılan bir kabirde şöyle diyor: "Arkadaşınızı bana uzatınız." Bu kimse yüksek sesle zikir yapan bir sahabe idi. Cabir'in: "İnsanlar mezarlıkta bir ateşin yanmakta olduğunu gördüler..." sözünün işaret ettiği gibi, bu (Bölümün numarası 8; Page No. 398) geceleyin idi. Hz. Peygamber (s.a.v.) de geceleyin defnedilmiştir. Yine İmam Ahmed'in Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Rasûlüllah'ın (s.a.v.) defnedildiğini ancak çarşamba gecesi, gece yarısında küreklerin sesini duyuncaya kadar bilemedik. Buradaki "küreklerden" maksat, toprağın atıldığı aletlerdir. Yine Ebu Bekir, Osman, Aişe ve İbn Mesud geceleyin defnedilmişlerdir. Geceleyin defnetmenin mekruh olduğuna delalet eden rivayet ise, sahih hadiste geldiği gibi geceleyin defninde acele edildiği zaman onun cenaze namazına zarar vermesine hamledilmiş yahut kefenine zarar verilmemesinden dolayıdır. Çünkü bu, onun cenazesinin teşyi edenler için daha kolay ve defninin iyi yapılması ve lahdinin sünnete uygun şekilde olması için daha müsaittir. Bu, defninde acele etmekte zaruret olmadığı zamandır, yoksa gece de olsa defninde acele etmek gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: