Düşüğe yapılacak muamele

(9820) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bazı hastahanelerde çok kere meydana gelen şey, bazı kadınların beşinci ayında cenin düşürmeleridir, fakat bu ceninlerin akıbetini bilemiyoruz. Defnedilip cenaze namazı kılınır mı, yoksa atıklarla birlikte atılır mı? Konu hakkında araştırma yapılmasını ve bizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Kendisine ruh üflenen ceninin yıkandıktan sonra cenaze namazı kılınır mı ve isim verilir mi?


Cevap 2: Durum zikredildiği gibi, hamileliğinden itibaren beşinci ayında kadın cenin düşürmüşse, cenin yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır. Müslümanlardan büyük olanlara yapıldığı gibi onun için de akika kesilmesi sünnettir. Müslümanların mezarlıklarına defnedilir ve ona isim verilir. (Bölümün numarası 8; Page No. 408) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: