Cenaze namazı

(4600) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İslam, cenaze hakkında nasıl kural koymuştur?


2: Cenaze namazı kılmak isteyen kimse, ölüyü kendisiyle kıble arasına kor sonra ellerini kulağı yahut omuzu hizasına kadar kaldırır, kalbinden cenaze namazına niyet ederek başlama tekbirini alır sonra "istiaze ve besmele" çekerek, Fâtiha suresini okur. Sonra ellerini kaldırır ve tekbir getirir sonra Peygamber'e (s.a.v.) salavat getirir. Doğru olan bu salavatın, farz yahut nafile namazın son teşehhüdünden sonra Ona getirdiği salavat şeklinde olmasıdır. Sonra ellerini kaldırır ve tekbir alır, sonra ölüye ve diğer müslüman erkek ve kadınlara dua eder ve şöyle der: Allah’ım, ölümüze ve dirimize, burada bulunanımıza ve bulunmayanımıza, küçüğümüze ve büyüğümüze, erke­ğimize ve dişimize mağfiret buyur. Sen yaşadığımız yeri ve varacağımız yeri bilensin, sen her şeye kadirsin. Allah’ım, bizden dirilttiğini İslâm üzere dirilt ve bizden öldürdüğün kimseyi de İman üzere öldür. Allah'ım, onun sevabından bizi mahrum etme ve ondan sonra da bizi fitneye düşürme. Cenaze namazında başka dualar da rivayet edilmiştir ki, "Bülûğu'l-Meram", "Münteka'l-Ahbar" ve diğer hadis kitaplarındaki dualara müracaat edebilirsin. Sonra ellerini kaldırır ve dördüncü tekbiri alır sonra bir kere selam verir. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: