Müslümanı müsliman olmayanların mezarlıklarına gömmek

müslüman müsliman olmayan mezarlıklarda gömmek (1841) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Müslümanları, müslüman olmayanların mezarlıklarına gömmek caiz midir? Zira müslümanlar mezarlıklarından uzak ülkelerde oturuyorlar, onları oraya yani ülkelerindeki mezarlıklara gömmeleri için ölüyle birlikte bir haftadan fazla yolculuk yapmaları gerekiyor ve ölüyü hızlı bir şekilde defnetmenin sünnet olduğunu biliyoruz.


Cevap 2: Müslümanların, ölü müslümanı kafirlerin mezarlıklarına gömmeleri caiz değildir. Çünkü nebi (s.a.v.)'in zamanında, halifelerinin ve onlardan sonra gelen islam ehlinin ameli, müslümanların mezarlıklarıyla kafirlerin mezarlıklarını ayırmıştır. Müşriklerin müslümanlarla defnedilmemesi, müslümanlarla müslüman olmayanların mezarlarının ayrılması gerekir ve bu uygulanmış bir icmadır. Nesai şu hadisi rivayet etmiştir Beşir b. Ma'bed es-Südûsi den, Resulullahla (s.a.v) birlikte yürüyordum sonra müslümanların mezarlığına uğradı, “onlar bir çok şerri geride bıraktı” dedi, daha sonra müsriklerin kabrine uğradı “onlar bir çok hayrı geride bıraktı” dedi. Doğrusu bu hadis kafirler arasına yerleşen, müslüman olmayan ülkeyi yurt edinmiş bütün müslümanlara, müslümanların ve müsriklerin mezarlıklarını ayırmaları gerektiğinin delilidir. Bununla beraber müslümanların artması dini inançlarını yapabilmek için, o fitneden dinine kaçıp islam ülkesine taşınmasıyla, iyilik ve takva üzerine kendi müslüman kardeşleriyle yardımlaşır çoğalır. Ancak kim islamın yayılması için onların arasında yaşarsa, islamı yaymaya ehilse, buna kabiliyeti varsa ve başkasını etkileyebiliyor ve işi ona hakim olmuyorsa, bunu yapar. Bu şekilde kim onların arasında kalmaya zorunluysa müslümanların işbirligi yapması ve yardımlaşması ve kendileri için özel mezarlık alıp ölülerini oraya defnetmeleri gerekir. (Bölümün numarası 8; Page No. 454) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: