Birden fazla ölüyü tek bir mezara defnetmek

(Bölümün numarası 8; Page No. 436) (9235) no'lu fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Hz. Peygamberimizin üzerine) olsun. ve sonra:Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, sayın genel başkanına, Zülefi'de Davet üyesi Abdurrahman b. Muhammed El-Atık'ın, fetva istediği için H. 20/06/1405 tarih 1853. sayılı gelmiş yazıya muttali' olmuştur. Bir çukura pek çok cenini ve et parçasını gömmek caiz midir?


Fetva komisyonunun konuyu araştırdıktan sonra aşağıdakilerle yanıtladı.Ruh ona üflenip 4 ayı tamamladığında , insan yaratılmış olur ve bütün ölüleri, büyük, küçük, veya ceninin her birini tek tek kabre koymak asıldır. Ancak ona ruh üflenmediyse bir çukura birden fazlasını toplamada mani yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: