Ölüyü tabutta gömmek

(4731) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Öldüğünde müslümanın cesedini sandıkla – tabutla- kabre koymanın ruhsatı var mıdır?


Cevap 3: Orada sandıkla – tabutla- ölüyü koymak için özür olduğu zaman onda sorun yoktur. Fakat sandıkta - tabutta- onu defnetmek caiz değildir, bilakis o kabre konmadan önce ondan çıkarılır. Ancak çürümesi veya yanmasıyla bedeninin değişmesi halinde sandıkta -tabutta- kalmasına ihtiyaç olunduğunda sandıkla gömülür. (Bölümün numarası 8; Page No. 440) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: