İmam rükudeyken onunla beraber rüku ettiğinde dahil olduğu rekatın sayılıp sayılmayacağı

(93) no'lu fetva: Soru: İmama uyan kimse gecikmiş olarak gelip imam daha başını rükudan kaldrrmadan önce tekbir alıp rükuya vardı. Bu durumda me'mum (imama uyan kişi) imamın selamından sonra bu rekatı kaza etmeli midir?.


Cevap: Me'mum iftitah tekbirini ayakta alıp sonra da rüku yapıp bu rükuda imama yetiştiği zaman bu rekatı yerine gelmiş olur. Bir hadiste Ebi Bekre (r.a.) Resulullah'ı (s.a.v.) rükuda görmüş ve safa ulaşmadan önce rükuya gitmiş, bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) ona şöyle buyurmuştur: Peygamber (s.a.v.) ona şöyle buyurmuştur: Allah hırsını artırsın, ama tekrar etme. Onu Buhari rivayet etmiş olup, Ebu Davud da ona bir ziyadede bulunmuştur: Safa varmadan rüku yaptı sonra safa kadar yürüdü. Ayrıca Ebu Davud Resulullah'tan (s.a.v.) şöyle bir rivayette daha bulunmuştur: Kim rükuya yetişirse, o rekata yetişmiş sayılır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: