Cemaat son oturuştayken camiye giren kimse beklemeli midir, yoksa cemaatle camaza mı dahil olmalıdır?

Cemaat son oturuştayken camiye giren kimse beklemeli midir, yoksa cemaatle camaza mı dahil olmalıdır?. (4397) no'lu fetva: (Bölümün numarası 7; Page No. 322) Soru: Sorunum şudur: İkindi namazı için camiye gittiğimde cemaatin üç rekati kıldığını ve bir rekat kaldığını ve o rekatında secdesinde olduklarını gördüm. Bu durumda onlara katılmalı mıydım yoksa namazlarını bitirinceye kadar beklemeli miydim?


Cevap: Bu durumda yapman gereken onlarla beraber namazına dahil olmandır. Yetiştiğini kılarsın yetişemediğini de kaza edersin. Onlara, son rekatın rükusundan başlarını kaldırdıktan sonra katıldığın zaman imamın selam vermesinden sonra namazın tamamını kaza edersin. Nitekim Ebu Davud (r.a.), Ebi Hureyre'den (r.a.) Resulullah'ın (s.a.v..) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Biz secdede iken namaza geldiğiniz zaman secde edin, ama onu (rekatı) saymayın. Kim rekata yetişirse namaza yetişmiş sayılır. Ayrıca Buhari ve ve Müslim'in (rh.a.) Ebi Hureyre'den (r.a.), Peygamber (s.a.v.)'den rivayeti şöyledir: Namaza geldiğiniz zaman ona koşarak gelmeyin, sükunet ve ağırbaşlılığa dikkat edin. Ondan yetişdiğiniz kadarını kılın, kaçırdığınızı da tamamlayın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: