Özürsüz olarak cemaatla namazı terk etmek

(3866) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Cemaatı terk etmeye izin verilen özürlüler hariç, cemaatla namaza kayıtsızlık göstermenin hükmü nedir?


Cevap 1: Özürsüz olarak cemaatla namazı terk etmek haramdır. Zira Eb Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak ben, odun toplanmasını emretmeyi, sonra namazın kılınması için ezan okunmasını emretmeyi, daha sonra da birisinin mü’minlere namaz kıldırmasını emretmeyi, sonra namaza gelmeyen erkeklere arkalarından gelip onların üzerine evlerini ateşe vermeyi istedim. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, onlardan birisi, üzerinde et bulunan bir kemik veya koyunun toynağının arasındaki azıcık bir et bulacağını bilse, yatsı namazına gelirdi. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Müslim Sahih'inde şöyle (Bölümün numarası 7; Page No. 291)  rivayet etmiştir: A'ma bir adam: Ya Rasûlellah, beni götürecek rehberim yok, evimde kılmam için bana ruhsat var mı? dedi. Hz. Peygamber şöyle dedi: Ezanı duyuyor musun? Adam: "Evet" dedi. Hz.Peygamber: "O halde davete icabet et" buyurdu. Başarı Allah'!tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: