Özürsüz olarak cemaati terk etmeyi basite almak

Özürsüz olarak cemaati terk etmeyi basite almak. (7044) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Bir kimseye, bütün beş vakit namazı camide cemaatle kılmak vacip midir? Şeri bir özür olmaksızın bir kısmını evde kılsa günahkar olur mu? Zira her vakit ezanı duyuyor ve cami de evden uzak değildir.


Cevap 5: Beş vakit farz namazları camide cemaatle kılmak, mükellef erkeklere vaciptir. Kim özürsüz olarak camide cemaatle namaz kılmayı terk ederse, günahkar olur. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim ezanı duyar da mazeretsiz cemaate gelmezse, namazı kabul olunmaz. Hadisi İbn Mâce ve Darakutni sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. İbn Abbas'a (r.a.) özür hakkında sorulunca: "korku ya da hastalık" tır demiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: