Bayram namazlarına davet

(Bölümün numarası 8; Page No. 313)  Bayram namazlarına davet. (1002) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Müslümanları katılmaya davet etmek ve onun vacip bir namaz olduğunu ve altı tekbir olduğunu onlara bildirmek için, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı namazından önce mikrofon kullanma konusunda görüşünüz nedir?


Cevap 4: Musallaya gelmeleri için ve namazın hükmünü onlara bildirmek için, Ramazan ve Kurban bayramı namazından önce davet yapmamak, Resûlüllah'ın (s.a.v.) sünnetindendir. Mikrofon veya başka bir şeyle bunu yapmak gerekmez. Allah'a hamd olsun her ikisinin vakti de bellidir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar... için güzel bir örnektir. Hakimler ve alimlerden olan yöneticilerin, bayram gününden önce bu namazın hükmünü, müslümanlara açıklamaları ve yine onun şeklini, ondan önce ve sonra ne yapmaları gerektiğini onlara açıklamaları gerekir. Ta ki, musallaya vaktinde gelmek için hazırlıklı olsunlar ve şeri durumuna göre onu eda etsinler. (Bölümün numarası 8; Page No. 314) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: