Namazda Haç

(Bölümün numarası 6; Page No. 185)  Namazda Haç Dokuzuncu soru, (2615) no'lu fetvadan: Soru 9: (Hristiyanların) haç (işareti) hakkındaki görüşünüz nedir?. Onunla namaz kılmamız caiz midir, değil midir?


Cevap 9: Namazda veya namaz dışında haç takmak caiz değildir. Taki haç, kazımak suretiyle yahut onu kapatacak bir boya ile izale edilsin. Fakat buna rağmen haç üzerinde olduğu halde namaz kılarsa, namazı sahihtir. Onun yapması gereken, haç'ı izale etmeye gayret etmesidir. Çünkü o, Hristiyanların şiarlarındandır. Dolayısıyla müslümanların onlara benzemeye çalışması caiz değilldir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: