Kadının Namazda Giyeceği Elbise

(4945) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Kadının, namazını pantolonsuz kılması zorunlu mudur? Kadınların böyle yaptıklarını görüyorum, benim eşim de onlar gibi yapıyor.


Cevap 4: Kadının, bütün bedenini kapatmış olarak namaz kılması gerekmektedir. Nitekim Aişe (r.anha), Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Allah Te'âlâ, erginlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. Ayrıca Ümmü Seleme (r.anha) da, Resulullah'a (s.a.v.) şöyle sormuş, o da şöyle buyurmuştur: Bir kadın, elbise olmaksızın gömlek ve başörtüsü ile namaz kılabilir mi? Peygamber (s.a.v.): Eğer gömlek ayaklarının üstünü de örtüyor ise(olur.) buyurmuştur. Bunu Ebu Davud tahric etmiş, imamlar da, bunun Ümmü Seleme'ye vakfının sahih olduğunu söylemişlerdir. (Bölümün numarası 6; Page No. 179) Kadın, yüzü ve avuçlar dışında tamamiyle avrettir. Ancak yanında bir yabancının bulunması durumunda da onları örtmesi gerekir. Temiz olduktan sonra pantolon ile namaz kılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: