Erkeğin avret yeri

(Bölümün numarası 6; Page No. 174) (8594) no'lu fetvanın bir ve ikinci soruları: Soru 1: Mesela Kuffe takkesi gibi şeyle başı örtmenin sünnet olduğu doğru mudur, özellikle de namaz kılarken?


Cevap 1: Erkeğin namazda başını örtmesi sünnet değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: