Erkeğin avret yeri

(12587) no'lu fetva: Soru: Kişinin gömleksiz olarak sırf pantolon ile namaz kılması onun namazını geçersiz kılar mı?. Şöyle ifade edeyim: Pantolon ile namaz kılmanın hükmü nedir? Biz özellikle yaşadığımız bu bölgelerde, yani Cezayir'de - Rabbimin rahmet ettikleri hariç - birçok insan pantolon ile namaz kılmaktadır ki, bunların çoğusunu da gençler oluşturmaktadır. Bu namazın batıl olduğunu veya böyle kılınan bir namazda şüphe bulunduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Bu sebeple sizden bunun cevabını lutfetmenizi veya bu sorunun şer'i hükmünü ifade etmenizi bir ilim talebesi sıfatımla istirham ediyorum. Muvaffakiyetler dilerim. Bu şer'i hükmü tafsilatlı olarak anlatmanızı ısrarlı bir şekilde bekliyorum.Allah'tan; faydalı ilim, dinimizde tefakkuh, amel, sebat ve ihlas için muvaffak kılmasını isteriz.Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.


Cevap: Erkeğin, derisini göstermeyecek ve avretini ortaya çıkarmayacak şekilde bir elbise ile göbek ile diz kapağı arasını örtmesi vaciptir. Erkek, kapatılması farz olan bölgeyi derisini vasfetmeyecek şekilde pantolon veya başka bir şey ile örtmüş olarak namazını kılmışsa bu durumda o kişinin namazı geçerlidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: