Cemaatle namazı terk etme özürleri

(2653) no'lu fetva: Soru: Ben aciz bir kimseyim, ayaklarımdan biri kesik ve ikincisinde de romatizma hastalığı var, görmem zayıf, benimle cami arasında 750 m mesafe var, oradan arabalar ve tanklar son sürat geçiyorlar ve ben nefes darlığı çekiyorum. Durum böyle iken evde namaz kılmaya benim için ruhsat görüyor musunuz? Ben, bütün külfet, meşakkat ve sıkıntıya rağmen camide cemaatle namaz kılıyorum. Allah gerçeği söylediğimi biliyor ve Allah söylediklerime şahittir.


Cevap: Durum zikredildiği gibi ise, sen mazursun. Evinde namaz kıl, dinin kolaylığına delalet eden delillerin umum ifade etmesinden dolayı, inşaallah sevabın tamdır. Allah Te'âlâ'nın şu ayeti bunlardandır: Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez (Bölümün numarası 8; Page No. 41) Yine Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuşlardır: Bir kul, hastalandığı veya Allah yolunda sefere çıktığı zaman, kendisine mukim ve sıhhatli iken yaptığı ibadetin sevabı ona yazılır. Hadisi Buhari Sahih'inde rivayet etmiştir. Allah, bizi ve seni razı olduğu şeye muvaffak kılsın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: