Cemaatle namazı terk etme özürleri

(Bölümün numarası 8; Page No. 39)  Cemaatle namazı terk etme özürleri. (4324) no'lu fetvanın birinci sorusu : Soru 1: Cemaatle namazı terk etmeyi meşru kılan özürler nelerdir? Zihninin karışmaması ve ders konularına yoğunlaşması için sınav saati yaklaşıp vaktin darlığından korkan öğrencinin, beş vakit farz namazlarda cemaate bağlı kalmaması caiz midir?


(Bölümün numarası 8; Page No. 40) Cevap 1: Bir kimseye, camide cemaatle namaz kılmamayı mübah kılan özürler, camiye gitmesi meşakkate sebep olan şiddetli hastalık, camide namaz kıldığı takdirde, camiye giderken yolda yahut camide gözetleyen birisinin kendisini öldürme yahut haksız ve düşmanlıkla göz altına alınıp hapsedilme korkusu, cemaatle namaz kılmak için bıraktığı takdirde ölmesi yahut yaralanması ihtimali olan bir kimseye hasta bakıcılık yapması ve bunun benzerleridir. Cemaatle namaz kılmaya öğrencinin vaktinin dar olması, düşüncesinin dağılması, müzakere ve ders bilgilerinin birbirine bağlayamama korkusu özür sayılmaz. Vakit geniş ve ders zamanı aylar sürer. Beş vakit namazı camide cemaatle kılma zamanı ise bu aylara göre çok kısadır. Vakit darlığı, görevini vaktinde yerine getirmedeki tefritınden ve sınavın yaklaşmasına kadar geciktirmesinden dolayıdır. Namazın gereğini cemaatle yerine getirmesinden dolayı değildir. Namazın camide cemaatle eda edilmesi, takva çeşitlerinin en büyüğü ve en yücesidir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder.(2)Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: