İş yerinde namaz kılmak

(Bölümün numarası 8; Page No. 53)  İş yerinde namaz kılmak. (1303) no'lu fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Hz. Peygamberin üzerine) olsun. ..Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, H.5/5/1396 tarih ve 5992/3 sayılı Riyat Bölgesi Emiri'nden, sayın Genel Başkana gelen ve H.5/9/1396 tarih ve 749/2 sayılı Genel sekreterlikten Daimi Komisyona havale edilen fetva istemine ve eklerine muttal i olmuştur. Konu: Zülfa Emr-i bilma'ruf nehy-i anilmünker heyeti başkanının, bütün banka çalışanları, kendilerine mücavir olan camide cemaatle öğle namazını kılmaları talep etmiştir. Banka müdürü ise, banka çalışanlarının banka içerisinde cemaatle namaz kıldıklarını söylüyor. Majesteleri Riyat Bölgesi Emiri, yukarıda geçen yazılarıyla bu konuda fetva talep etmektedir.


Komisyon, bütün evrakı inceledikten sonra aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır:Resûlüllah'ın (s.a.v.) fiili ve kavli sünneti, namazın camide cemaatle kılınması üzere devam etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), ona katılmayanların üzerine evlerini ateşle yakmaya azmetmiştir. Onun halifeleri, sahabeler (r.a.) ve onlara tabi olanlar, namazı camilerde cemaatle kılmaya devam etmişlerdir. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 8; Page No. 54)  Kim ezanı duyar da mazeretsiz cemaate gelmezse, namazı kabul olunmaz. Yine şöyle rivayet edilmiştir: A'ma bir adam Peygamber'e şöyle dedi: "Ya Rasûlellah, beni mescide götürecek bir kimsem yok, namazı evimde kılabilmem için bana ruhsat var mı?" Peygamber (s.a.v.): “Sen namaz için ezan okunduğunu işitiyor musun?” buyurdu. A'ma: "Evet" dedi. Peygamber efendimiz: “O halde davete icabet et” buyurdu. Bir başka rivayette ona şöyle buyurmuştur: Sana bir ruhsat bulamıyorum. Böylece anlaşılmıştır ki, sünnetle amel etmek, vacibi yerine getirmek, camilerde namazı kılmama tahayyülünü ortadan kaldırmak ve nifak sahiplerine benzemekten uzaklaşmak için, banka çalışanlarına gerekli olan, öğleyi kendilerine mücavir olan camide cemaatle kılmalarıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: