Hastalığa sabretmek

Soru: Buhari'de şöyle geçiyor: Abdullah b. Yusuf'tan, o da el-Leys'ten, o da İbnü'l-Hadi'den, o da Muttalibin azatlı kölesi Amr'dan, o da Enes b. Malik'ten (r.a) şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim: Enes b. Malik Radi Allahu anhu dedi ki Allah (c.c.) buyuruyor ki: Kulumu, iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse, gözlerine karşılık olarak cenneti veririm. Gözleri kastedilmiştir. Eş'as b. Cabir ve Ebu Zılal de farklı bir senedle bu hadisi Enes'den o da Peygamber (s.a.v.)'den rivayet etti.Din kardeşiniz: Miladi 1985 yılında ben onbir yaşında iken, sağ gözümde bir delik oluştu. Gözlerim kör oldu. Sol gözüm görüyorsa Allah buna rağmen kör olan gözüme karşılık cenneti bahşeder mi? Yoksa bu mükaafat sadece iki gözünü kaybedenler için mi?


Cevap: Sağ gözünün a'ma olması Allah'ın sana imtihanıdır. Sabret ve Allah'ın seni bundan dolayı mükaatlandıracağı konusunda ümitli ol. Biz de Allah'ın seni sevabından esirgemeyeceğini ümit ediyoruz. Hadisin zahirine göre iki gözü a'ma olana cennet verilecektir. Çünkü bu durum daha ağır bir imtihandır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: