Hristiyanlara islamî kitaplar verilmesi

Soru 4: Benden, onlarla beraber kiliseye gitmemi istediler, ben de bunun hükmünü soruncaya kadar gitmeyi reddettim. İslam dininin müsamahakarlığını ve onun sosyal bir din olduğunu ispat etmek ve onları İslam'a davet alanını genişletmek için, onlarla gitmem caiz midir? Bildiğiniz gibi, onların dini hıristiyanlık ve mezhepleri de protestantlıktır. Dediklerine göre, namazlarında secde ve ruku yoktur. Bilmeniz gerekir ki, Allah'ın izniyle hristiyanlığa inanmam da mümkün değildir.


Cevap 4: Onlarla beraber kiliseye gitmen, sırf güzel davaranmak ve müsamaha göstermek ise, caiz değildir. Eğer bu, onları İslam'a davete hazırlama ve davet alanını genişletme ise ve ibadetlerine iştirak etmiyor ve inançlarından, adetlerinden ve örflerinden etkilenmekten korkmuyorsan, bu caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.Tags: