Hristiyanlara islamî kitaplar verilmesi

Soru 2: Arapça yazılmış ve İngilizce'ye tercüme edilmiş, Allah Teâlâ'nın birliğini ısbatlayan ayet-i kerimeler içeren kitapları gayr-i müslimlerin önlerine koymam caiz midir?


Cevap 2: Evet, tevhid ve diğer hükümlere delil olması için, Kur'an'dan ayetler içeren kitapları onların önlerine koyman caizdir. İster Arapça olsun isterse tercümesi olsun... Bilakis bunun için sana teşekkür edilir. Çünkü ona muttali olmaları için, önlerine konulması yahut onlara hediye edilmesi, Allah'a davet ve tebliğ çeşitlerindendir ve bunu yapan ihlasla yapmışsa sevap kazanır.


Tags: