Zamana küfretmek

(Bölümün numarası 2; Page No. 26)  Zamana küfretmek. Üçüncü soru (5432) no'lu fetvadan: Soru 3: Zamana sövmeyin, zira zaman benim, onu evirip çeviririm. Bu (söz) hadis midir? Eğer hadis ise sahih - sigası sahih-midir ve manası nedir?


Cevap 3: Buhârî ve Müslim bu hadisi Ebû Hureyre (r.a.) dan rivayet etmişlerdir. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Allah teala buyurdu: Adem oğlu bana eza eder; zamana söver, halbuki ben zamanım (onu yaratanım) geceyi ve gündüzü evirip çeviririm. bir rivayette Zamana sövmeyin, Çünkü zaman ancak Allah'tır. Beğavî -Allah ona rahmet etsin- bu hadisin açıklamasında dedi ki: (Felaket esnasında zamana hakaret etmek ve sövmek arapların yaptıkları şey idi. Çünkü musibet ve istenmeyen şeyler olduğunda bunu zamana nisbet ediyorlardı. Ve diyorlardı ki: Zamanın felaketi kendilerine isabet etti ve zaman kendilerini helak etti. Bu sebeple başlarına gelen felaketleri zamana izafe ettiklerinde asıl o felaketi (onların) başlarına getirene sövmüşlerdir. Ve sövülen merci Allah'a işaret etmekte idi.Çünkü bu tanımladıkları felaketleri başlarına getiren hakikatte Allah'tır. Bu sebeple zamana sövmekten yasaklandılar.) Konu özetle böyledir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: