İslâm'ı geçersiz kılan unsurlar

İslâm’ı geçersiz kılan unsurlar (3782) no'lu fetva: Soru: Hadiste zikredilen İslâm'ın beş temel esâsını kanıtladıktan sonra, şirk ve benzeri gibi kişiyi küfre sevkeden başka unsurlar var mıdır?


Cevap: İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, ramazan orucunu tutman ve gücün yettiğinde hacc'a gitmendir.İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir.İhsan: Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görür. (Bölümün numarası 2; Page No. 11) İslam, zahiri (açık) amellerden ibarettir. İman ise, gizli ibadetlerdir. Biri birinden ayrılmazlar. İman'sız bir İslam olamadığı gibi, İslâm'sız bir İmân da düşünülemez.Kişiyi küfre götüren unsurlara gelince bunların sayısı çoktur . Bunlar aynı zamanda;İslam'ı geçersiz kılan unsurlar olarak da adlandırılır. Bunların en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır. Örneğin, ölülere dua etmek ve onlardan medet ummak, putlara, ağaçlara ve yıldızlara dua etmek vs. durumlardır. Bunun kanıtı olarak Allah resulü'ne (s.a.v.) sorulan şu soru gösterilebilir: Hangi günah en büyüktür? Buyurdu: Seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır.. Hadisin sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. Diğer büyük günahlar ise, Allah ve resulü'ne (s.a.v.) sövmek, dinle alay etmek, namaz, zekat, hac gibi dini açıdan farz olduğu kesin olarak bilinen veya zina ve hırsızlık gibi dini yönden haram olduğu kesin olarak bilinen bir şeyi inkar etmektir.Şeyhü'l-İslam Muhammed b. Abdü'l-Vehhab (Allah kendisine rahmet etsin) "Et-Tevhit" adlı kitabın 271. sayfasında da yer verdiği on tane büyük günaha karşı uyarmıştır. Aynı zamanda bu bölüm bağımsız olarak ta basılmıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi elde etmek istersen, İslam fıkhı kitabından "mürted'in hükmü" konusuna bakabilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: