Varlığın sıfatı

(Bölümün numarası 3; Page No. 188) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 189)  Varlığın sıfatı (Bölümün numarası 3; Page No. 190) (6245) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Allah'ın isim ve sıfatlarında (mevcud) diye bir isim bulamadım, ancak (vacid) ismini buldum. Lüğatlarda mevcut kelimesinin (mef'ul) vezninde olduğunu ve her mevcudun bir mucidinin olması, her mef'ulün bir failinin bulunması gerektiğini öğrendim. Allah'ın mevcut olması imkansızdır. Vacid isminin halık ismine benzediğini gördüm. Mevcut ta mahluka benziyor. Her mevcudun bir mucidi, her mahlukun da bir halıkı vardır. Bundan sonra ben Allah'ı mevcut olarak vasıflandırabilir miyim? . . . . .


Cevap 3: Dine göre Allah'ın vücud sıfatı zaruridir. Bu sıfat müslümanların icmasıyla sabittir. Bu sıfat bütün akıllı kişilere -hatta müşrikler bile bu konuda tartışmamışlar- göredir. Allah'ın vücut sıfatından hareketle mucit sıfatının olması gerekmez. . . . .. "Varlık (vücut) iki türdür: Birincisi; zati varlıktır ki, bu o şeyin bizzat kendi kendisinde sabit olup kendisi dışındakinden kazanılmış değildir. İşte bu Allah subhânehû'nun varlığıdır. Onun vücudu'nda yokluk ve ademiyet yoktur: . O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir. (Bölümün numarası 3; Page No. 191) İkinci Hâdisin (sonradan var olan) vücudu (var edeni), mevcudu (var olanı) ortaya çıkaran mucide ihtiyaç duyar. Sonradan yatatılanlar, bir yaratıcıya ihtiyaç duyar. O da Allah Te'âlâ'dır: Allah Te'âlâ buyurmuştur ki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekîldir.(62)Göklerin ve yerin anahtarları (mutlak hükümranlığı) O'nundur. Allah Te'âlâ buyruyor ki: Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?(35)Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Buna göre Allah mevcut olmakla vasfedilir ve konuşma sırasında bir isim olarak değil de sıfat olarak Allah'ın mevcut olduğu söylenebilir. . . .Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: