Kur'ân-ı Kerim Allah’ın Kelâmı'dır

(6525) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Kur'ân'ın nüzulü nasıl olmuştur? Gerçekten Allah kelamı mıdır yoksa Resûlullah'a (s.a.v.) vahiy suretinde inip de Resûlullah (s.a.v.) kendi rolüyle o vahyi uygun lafızlara mı büründürmüştür? Kur'ân Allah kelamı ise, o zaman Allah insan gibi konuşur mu? İnsan gibi konuşuyorsa o zaman bizler, bizim gibi konuşan bir şeye mi ibadet ediyoruz?


Cevap 3: Kur'ân, lafız ve mana olarak gerçekten Allah kelamıdır. Alemlerin Rabbi bu Kur'ân ile konuşmuş; Cebrail (a.s.) O'ndan işitmiş ve Cebrail Kur'ân'ı Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hiçbir değiştirme, dönüştürmede bulunmaksızın bildirmiştir. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki o (Kur'ân) âlemlerin Rabbinin indirmesidir.(192)(Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail)...indirmiştir.(193)uyarıcılardan olasın diye,...senin kalbine ...(194)apaçık Arap diliyle, (Bölümün numarası 3; Page No. 210) Allah Kur'ân'ı Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kabinde hıfz edip toplamayı ve ona beyan etmeyi kendi üzerine almıştır. Şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. ve dedi (Resûlüm!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.(16)Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.(17)O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et.(18)Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir. Allah'ın konuşması, insanların, cinlerin veya meleklerin konuşmasına benzemez. Bilakis kendisine mahsus bir sıfat ve keyfiyetle konuşur ki bunun hakikatini Allah te'âlâ'dan başkası bilemez. Bu konuda yaratılmışlarla arasında hiçbir benzeşme söz konusu değildir. Tıpkı Allah sübhanehu şöyle buyurduğu gibidir: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ayrıca Allah te'âlâ'nın zatı diğer zatlara benzemez. Sıfatları da yaratılmışlardan hiçbirinin sıfatlarına benzemez. Allah zalimlerin söylediklerinden çok yücedir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: