Kur'ân-ı Kerim Allah’ın Kelâmı'dır

(Bölümün numarası 3; Page No. 207)  Kur’an Allah’in Kelamidir (Bölümün numarası 3; Page No. 208) (4106) Numaralı fetva: Soru: Ben bu ay cami imamlarından birinden Kur'ân’ın faziletine dair bir söz işittim. Onun konuşmasında şu sözler yer almaktaydı: Şüphesiz Kur’ân Allah’ın yapımıdır. Bu sözü şeyh söyledi. Ben aldığım tevhid derslerinde Kur’ân’ın mahluk olduğunu söyleyenlerin Mu’tezile olduğunu öğrendim. Ehli sünnet vel cemaat ise bunu reddedip, delillerini çürüttüler. Ki, Ehli sünnet Kur’ân’ın mahluk olmadığını söylemektedir. Bilakis o Allah’ın gerçek kelamıdır. Kendi katından Muhammed (s.a.v.)’e indirmiştir. Ben bu durumu anlamadım. Acaba şeyh makalesini sunarken başka bir mana mı kast etti, yoksa niçin böyle dedi? Bu caminin imamının söyledikleri hakkında sizin görüşünüz nedir? Sizden bunu açıklamanızı istiyorum.


Cevap: Durum anlattığın gibi ise, yani; Kur’ân Allah’ın gerçek kelamı olduğuna, onu Muhammed (s.a.v.)’e indirdiğine inanıyorsan (Cami imamı “Kur’ân Allah’ın yapımıdır” diyor.), senin bu inancın doğrudur. Ki senin bu inancın Ehli sünnet vel cemaatin görüşüne uygundur. Cami imamının “Kur’ân Allah’ın yapımıdır” demesi doğru değildir. Çünkü bu düşünce kitaba, sünnete ve bunları anlamaya çalışan selefin yoluna muhaliftir. Senin o imama ulaşma imkanın varsa, ona ulaşman, onu uyarman gerekir. Belki o kasıtlı olmadan, dil sürçmesi hatası ile onu söylemiştir. O da sözünü düzeltir. Eğer ona bunu açıkladıktan sonra, Kur’ân’ın mahluk olduğuna inanmaya devam eder ve bunda ısrar ederse, onu gücün yettiği kadar hakka çağır. Yine de doğru yola gelmezse, ona Şeyh İbn Teymiyye’nin (Akidetu’l-Vasitiyye ve Et-Tedmiriyye) adlı kitaplarını ver. Yine ona İbn Ebi'l-İz’in (Şerhu’t-Tahavi) adlı eserini ver veya onu bu kitaplara bakmaya yönlendir. Bu kitaplardan sahih olan inancı öğrenir. (Bölümün numarası 3; Page No. 209)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: