İrade ve istek

(Bölümün numarası 3; Page No. 182) (8841) no'lu fetva: Soru: Muhterem hocam, rica etsek bize, Fethu'l-Mecîd, s.15'te okuduğumuz şu sözleri açıklar mısınız? "Şarih şöyle demiştir: Şer'i ve dini irade ile kaderi kevni irade arasında mutlak olarak bir umumluk hususluk bulunmaktadır." ... Bunun anlamı nedir? Allah islam ve müslümanlar adına sizi hayırla mükafatlandırsın..


Cevap: Kevni kaderi irade, mutlak olarak daha genel olup dini irade ile kaderi iradeyi de kapsar.Şer'i dini irade ise mutlak olarak hususidir. İtaakar olan herkeste iki irade de, şer'i ve kaderi irade bir aradadır. Kafir ve isyankar olan kimsede ise, şeriata muhalif eylemlerinde şer'i irade bulunmamaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: