İrade ve istek

(Bölümün numarası 3; Page No. 178) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 179)  İrade ve İstek (Bölümün numarası 3; Page No. 180) (4467) no'lu fetvanın dokuzuncu sorusu: Soru 9: Bize ibadetlerin irade ile olduğu öğretildi. İrade olmayasaydı kul ibadetini yapamazdı. Aynı şekilde isyan da irade iledir. İrade olmasaydı, asi isyan edemezdi. Allah kulun ibadet yapma iradesi olduğu için ona mükafat verir, iradesi olmazsa ibadet edemez. Allah isyan edeni irade ile isyan ettiği için cezalandırır, iradesi olmazsa isyan edemez. Ki Allah kullarına zulmedecek değildir.


Cevap 9: Bu konuda asıl olan şudur: Allah yarattığı şeylerde tasarruf sahibidir. Allah'a tasarrufları sorulmaz, yaratılanların tasarrufları sorulur. Yaratma ve işler Allah'a aittit. Kulun da iradesi ve dilemesi vardır. Ancak kulun dilemesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Allah Te'âlâ buyurmuştur O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. ve yine de Allah Te'âlâ buyurmuştur Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah (c.c.) hayır yolunu açıklayıp onu emretmiş, şer yolunu açıklamış ondan da nehyetmiştir. Allah kula tercih etme iradesi vermiş, hayırla şerri birbirinden ayıran akıl vermiştir. Kul bu iki yoldan birini kendisi için seçer. Allah Te'âlâ buyurmuştur Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. (Bölümün numarası 3; Page No. 181) ve yine de Allah Te'âlâ buyurmuştur Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik. Kula gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise kendi nefsindendir. Allah Te'âlâ buyurmuştur ki: Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Daha önce anlattıklarımızdan da anlaşılmaktadır ki; kulun yaptığı iyilikler ve Allah'ın bunları sevapla mükafatlandırması Allah'ın kullarına lütfu iledir. Kulun iradesi ve tercihi ile meydana gelir. Kulun yaptığı kötülükler ise, kulun nefsinden, irade ve tercihinden meydana gelmektedir. Allah'ın isyan sebebiyle onu cezalandırması ise, kuldan kaynaklanmaktadır. Allah bu konuda adaletle ona muamele etmiştir. Kuldan meydana gelen bunların her ikisi de, Allah'ın dilemesi, ve daha önce takdir etmesiyledir. Bu konuda Allah'ın eşsiz hikmeti vardır. Bu konuyu Allah Teala şu ayetle açıklamaktadır: Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu Allah'tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "Bu senden" derler. "Hepsi Allah'tandır" de. AyetBaşarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: