Hulûl hakkındaki şüpheleri uzaklaştırmak

(Bölümün numarası 3; Page No. 213)  Hulûl hakkındaki şüpheleri uzaklaştırmak (Bölümün numarası 3; Page No. 214) (4715) Numaralı fetva: Soru: Kudsi hadiste Allah Te'âlâ'nın şu buyruğundan maksat nedir? Ben onu sevdiysem onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum.


Cevap: Müslüman kendisine farz kılınan şeyleri yerine getirdiği zaman, sonra kendisini Allah’a yaklaştıran nafile ibadetleri yapmaya gayret ederse, bu yöndeki çabasına devam ettiğinde Allah onu sever. Her başına gelen şeyde Allah ona yardım eder. Her işittiği şeyde Allah’ın kendisini düzelttiğini anlayınca hayırdan başka bir şey dinlemez, hakktan başkasını kabul etmez, batıla yaklaşmaz. Gözüyle veya kalbiyle görünce, bunun Allah’ın hidayeti ile Allah’tan bir nur ile olduğunu, Allah’ın desteklemesi, muvaffak kılmasıyla olduğunu bilir. Bu durumda hakkı hak, batılı batıl bilir. Bir şeye vurduğu zaman, Allah’tan bir kuvvetle vurur. Onun vurması Allah’ın hakka yardım etmesi ile mümkündür. Yürüdüğü zaman, yürümesi ilim elde etme, Allah’a itaat, Allah yolunda cihada ise; bütün bu yaptığı açık ve gizli ameller, Allah’ın hidayeti ve kuvveti sayesindedir. Bu anlattıklarımızdan da anlaşılmaktadır ki; Allah’ın yarattığı varlıklardan birine hulul etmesine (bir varlığın bedeninde cisimleşmesi) veya onda birleşmesine dair bir hadis yoktur. Şu kudsi hadis bu konuda doğru yolu gösterir: Benden her ne isterse onu mutlaka veririm, bana sığınırsa onu korurum. Yine gelen diğer bazı rivayetlerde: O benimle işitir, benimle görür... ilaahir (ilh) Bu hadis de birinci hadisteki manaya götürmektedir. Dileyen dilenen, sığınan sığınılan, yardım isteyen yardım istenen açıklanmaktadır. Diğer kudsi hadislerdeki gibi Allah Te'âlâ buyurmaktadır ki: Kulum, ben hastalandım beni ziyaret etmedin... ilaahir (ilh) Bütün bunlar birinci hadisi açıklamaktalar. Fakat hevasına tabi olan kimseler muhkemleri bırakıp müteşabih nasslara uymaktalar. Bu sebeple en kötü yollara sapmaktalar. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: