Eş'ariler

(10909) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bazı kimseler "el-İbâne" isimli eserin Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'ye ait olduğunu kabul etmeyerek (Bölümün numarası 3; Page No. 221)  ; bu kitabın onun eserlerinden olmadığını söylemektedir. Müslüman ilim adamlarından bu görüşü dile getiren var mı? Bu görüşe reddiye için sunulacak deliller nelerdir? Son olarak hocam, sizden bir ricam da şudur: Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetinin nuru ve hidayeti üzere Allah'a davette bulunabilmemiz için bazı uygun kitaplar vermeniz mümkün müdür?


Cevap 3: Eskiden de şimdi de ilim adamlarının meşhur görüşüne göre el-İbâne adlı eser, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'ye aittir. Eş'ari'nin takipçileri bu eserde var olanlar konusunda müellifi taklit etmiştir. Bir grup ilim admı da, el-İbâne'de bulunan bazı hususlara muhalefet etmiş, el-Eş'ari'yi tenkit etmiş ama eserin ona ait olduğunu reddetmemişlerdir. Bu konuda esas olan eserin el-Eş'ari'ye ait olduğu şeklindeki meşhur bilginin olduğu şekilde kalmasıdır. Bunu kabul etmeyen kişinin elinde bir dayanağı varsa, incelenip araştırılması için bu dayanağın ne olduğunu zikretmelidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: