Eş'ariler

(Bölümün numarası 3; Page No. 219)  Eş'ariler (Bölümün numarası 3; Page No. 220) Yedinci soru, (6606) no'lu fetvadan: Soru 7: Eşari akidesi üzerine ölen kimsenin hükmü nedir. Kendisine Allah'ın isim ve sıfatları konusu gelmemiş, kimse de ona anlatmamış, ama o Allah'ın Rububiyetini ve Uluhiyyetini tevhid konusunu ikrar etmiş durumda? Onun geçerli bir özrü var mıdır, yok mudur?.


Cevap 7: Onun durumu Allah te'âlâ'ya kalmıştır. Çünkü Eş'ariler kafir değillerdir. Aslında onlar, bazı sıfatları te'vil etme konusunda hatalıdırlar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: