"Sonradan türeyen şeyler" ne anlama gelmektedir?

"Sonradan türeyen şeyler" ne anlama gelmektedir. Birinci soru, (2139) no'lu fetvadan: Soru 1: "Sonradan türeyen şeyler" nedir ve ne anlama gelmektedir? (Bölümün numarası 2; Page No. 454)


Cevap 1: Rasulullah'ın (s.a.v.) şu sözünden maksat: (dinde) Sonradan türetilen şeylerden uzak durun! İnsanların islam dininde çıkarmış oldukları, ne Allah'ın kitabında ve ne de peygamberin sünnetinde var olmayan itikat ve ibadetlerle ilgili her bidattır. İnsanlar bu bidatlerı kendilerine din edinirler, meşru olduğunu zannederek onlarla Allah'a ibadet ederler ama durum böyle değildir. Tam aksine bu, yasaklanmış olan bidatlerdir. Vefat etmiş veya yanında bulunmayan salih insanlara dua etmek, türbeleri mescit edinip kabirlerin etrafını tavaf etmek, Allah katında kendilerine şefaat edecek ve sıkıntılarını giderip ihtiyaçlarını karşılayacaklarını düşündükleri kimselerden medet ummak, peygamberlerin ve salih insanların doğum günlerini bir bayram günü olarak tellaki edip törenler düzenlemek, Allah'a yakınlaştırcı vesileler olarak kabul ettikleri mevlit gecesi, günü veya ayını ihya etmeye çalışmak v.b. daha bir çok husus, Allah'ın onlarla ilgili delil indirmediği hurafe ve bidatlerden ibarettir. Bunların hiç birisi Hz. Peygamberin sünnetinde sabit olmuş değildir. Aktardığımız şu hususlardan da anlaşılacağı üzere, ölülerden medet ummak ve onlara adak sunmak gibi sonradan türeyen bazı şeyler şirk olabildiği gibi, türbelerin üzerini inşa etmek ve şirke götürmeyecek derecede üzerine aşırılıktan arındırılmış mescit yapmak gibi şirk derecesine ulaşmamış hususlar da vardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: