Berzah ehli

(Bölümün numarası 3; Page No. 454) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 455)  Berzah ehli (Bölümün numarası 3; Page No. 456)  Yedinci soru, (6522) no'lu fetvadan: Soru 7: Berzah ehlinin birbirlerini gördükleri ve birbirleriyle konuştukları sahih midir, değil midir?.


Cevap 7: Bu konuda peygamber'den (s.a.v.) rivayet olunan sağlam (güvenilir) bir hadis bilmiyoruz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: