Ramazan'ın 27. gecesi Mevlit merasimi düzenlemek ve Yâsîn suresini okumak

Birinci, ikinci ve beşinci soru, (2222) no'lu fetvadan: Soru 1: Bizim burada insanlar, ramazan'ın 27. gecesi camilerde bir araya gelip mevlit merasimi düzenliyor ve üç defa Yâsîn suresini okuyorlar.


Cevap 1: Bu bir bidattir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Diğer bir hadiste (Bölümün numarası 3; Page No. 64)  (dinde) Sonradan uydurulan şeylerden uzak durun. Her uydurulan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır. İbadetlerin temeli emir, yasak ve bunlara tabi olmaya dayanır. Bu uygulamaya gelince, Hz. Peygamber bunu emretmemiştir. Kendisi yapmadığı gibi raşid halifelerden, sahabe ve tabi'inlerde hiç kimse bunu yapmamıştır.Allah resulü (s.a.v.) sahih bir hadisin metninde şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Böylesi bir ameli Allah resulü emretmemiştir. Dolayısıyla reddedilip kabul edilmemesi gereklidir. Çünkü bu hadis, Allah resulü'nün inkar edip kabul etmediği hususlar kapsamına girmektedir. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Bu emir, Allah'ın hidayetin yoksun olan cahil kimselerin ortaya çıkardığı bir şeydir. Bu hususla ilgili değerli hoca Abdülaziz b. Abdullah b. Baz "Şaban ayının 15. gecesi ve Mirac gecelerini kutlamanın hükmü" adlı bir risale kaleme almıştır.


Tags: