Muska nazarlık vs

Birinci soru (3189) numaralı fetvadan: Soru 1: Rukye ( okuyup üfleme) ve temime (muska, nazarlık vb.)'nin hükmü nedir?


Cevap 1: Rukye; Kuran, Allah'ın güzel isimleri, meşru dualar ve manaca bunlara benzer şeylerle yapılırsa meşrudur. Tabi bunların sebep olduğuna, zarar, fayda ve şifanın asıl sahibinin Allah (c.c.) olduğuna itikat etmek şartıyla.. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor: İçerisinde şirk olmayan dua ile rukye yapmada bir beis yoktur. Nitekim, efendimiz (s.a.v.) rukye yapmış ve yaptırmıştır. (Bölümün numarası 1; Page No. 317) Yasaklanan rukyeler ise, zikrettiklerimize aykırı olan rukyelerdir. Ehl-i ilmin açıkladığı üzere... Temime'ye gelince, ister Kuran ister başkası olsun, caiz değildir. Bu konuda varid olan hadislerin umum ifadesi dolayısıyla...Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: