Kurbanın meşruluğunun delili

(2613) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Kurban hakkında bize bilgi verin. Altı aylık koyun kurban edilir mi? Çünkü şöyle diyorlar: Koyun ya da kuzu tam bir yaşında olmadan kurban edilmez.


Cevap 6: Altı ayını doldurup yedinci ayına girmiş olan koyun kurbandan sayılır. Bu hayvanın erkek ya da dişi olması farketmez ve o ceza' diye isimlendirilir. Ebu Davud ve Nesai Mücaşi'nin şöyle dediğini rivayet etti: "Resulullah (s.a.v.)'i şöyle derken duydum: Ceza', müsinne (yaşını doldurmuş) sayılacak çağa varmamış hayvandır. (Bölümün numarası 11; Page No. 415) Erkek de olsa dişi de olsa yaşını doldurmamış (yani müsinne olmayan) keçi, sığır ve deve kurban sayılmaz. Keçi bir yaşına ulaşmış ve iki yaşına girmiş, sığır iki yaşını tamamlayıp üç yaşına girmiş, deve beş yaşını doldurup altı yaşına girmiş olmalıdır. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur ki: Ancak müsinne kesiniz, eğer bulamazsanız koyundan ceza' kesiniz. Müslim'in rivayetidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: