Kurbanın kesildiği yere itibar yoktur

(500) no'lu fetva: Soru : Anneannem ve dayım bana kendilerine ait olan bir arazide, her biri birine olmak üzere iki adet kurban kesmek için vasiyette bulundu. Bu yıllarda arazinin geliri ekilirse ancak yedi yıl sonra olur. Bir sene ekilirse her ikisine ancak bir kurban kesebileceğim. İki kurban için olacak geliri toplayıp ikisi için tek bir kurban kesebilir miyiz? Ya da geliri bir kaç sene sonra olsa bile iki kurbana yetecek kadar oluncaya dek toplamamız mı gerekir? Cevabınızı bekliyoruz.


Cevap : Bir kişi ölümünden sonrası için, malının üçte birinden kurban kesilmesi için vasiyet ederse bunun yerine getirilmesi vaciptir. Kesmeye yetecek miktarda para olması halinde alınır ve kesilir. Soruda olduğu gibi, sadece tek bir kurban için para elde edildiği durumda, bu meblağ aynı durumda olan başkasıyla birleştirilemez. Çünkü kurban ibadettir. Her biri de kendisi için kurban kesilmesini vasiyet etmiştir. Tamamını kesememek gibi acizlik durumuna değinilmemiştir. Bu durumda asıl üzere kalınır. Bu da kesilememesidir. (her ikisi için birtane) Çünkü vakf eden ve vasiyet edenin sözü, anlam ve mana açısından şari'in nassı gibidir. (Bölümün numarası 11; Page No. 423) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: