Kim kurban kesmek isterse, saçından ve tırnaklarından almasın

(4312) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru : Zilhiccenin on günü içinde sakalını veya tırnaklarını kesip te, ana babası için kurban kesenin hükmü nedir?


Cevap : Kestiği kurban geçerlidir. Kendisi veya başkası için olsun fark etmez. Kurbanı kesmeden önce, zilhiccenin onunda, sakalını veya tırnağını kesmesi, kurbanı geçersiz kılmaz. Ancak bu günlerde tırnaklarını kestiği için yanlış yapmıştır. Aynı şekilde sakalını kestiği için de harama düşmüştür. Ancak tıraş olması daha kötüdür. (Bölümün numarası 11; Page No. 428) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: