Ölmüş kişi için kurban kesmek

(1765) no'lu fetva: Soru: Kurban konusunda tartışma yaşanmaktadır. Bazıları, kişinin vefatından sonra kendisi adına kurban kesilmesini vasiyet etmesinin meşru (caiz) olmadığı görüşündedirler. Çünkü Sahabalar (r.a.) ve Resulullah (s.a.v.) vefatlarından sonra böyle birşeyin yapılmasını vasiyet etmemiş, aynı şekilde dört halife de bunu vasiyet etmemiştir. Bazı kardeşlerimiz de kurbanın parasının sadaka olarak verilmesinin kurbanın kesilmesinden daha hayırlı olduğu görüşünü savunmaktadırlar. Bu konudaki görüşünüzden faydalanmak istiyorum.


Cevap: Çoğu alimlerin görüşlerine göre kurban kesmek sünnet-i müekkededir. Çünkü Resulullah (s.a.v.) kurban kesti ve ümmetini de buna teşvik etti. Kişiden asıl istenen hayattayken kendisi ya da ailesi için kurban kesmesidir. (Bölümün numarası 11; Page No. 419) Ölü için kurban kesmeye gelince; Mesela bir kişi bunu malının üçte birini vasiyet etme hakkı içerisinde vasiyet etse, ya da böyle bir bağışta bulunsa, hayatta olan sorumlu kişinin bu bağışı gerçekleştirmesi ve vasiyeti yerine getirmesi gerekir. Eğer herhangi bir vasiyet etmiş olmasa ya da bağışta bulunmasa da, kişi babası, annesi veya başka biri için kurban kesmek istese bu güzel bir şeydir. Vefat etmiş kişi için yapılan bir sadaka çeşididir. Ölmüş bir kişi için sadaka vermek de Ehl-i sünnet ve'l-cemaate göre caizdir.Kurban kesmek yerine parasını ( bedelini ) sadaka olarak vermenin daha hayırlı olduğuna gelince; vasiyet ya da bağışta, bunun yapılmasının isteği zikrediliyorsa vekilinin bu isteği kurbanın ücretini sadaka olarak vermek şeklinde değiştirmesi caiz değildir. Ama kişi her türlü amelin yapılmasına gönüllü ise bu konuda sınırlar geniştir. Ve kişinin hayattayken kendisi ya da ailesi adına kurban kesmesi konusuna gelecek olursak; bu amel durumu müsait olana sünnet-i müekkededir. Resulullah (s.a.v.)'ın sünnetini yerine getirmek adına, kurban kesmek parasını infak etmekten daha hayırlıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: