Ölmüş kişi için kurban kesmek

Ölmüş kişi için kurban kesmek (1474) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Ölmüş kişi için kurban kesmek caiz midir?


Cevap 2: Müslümanlar, dinin esaslarına bakıldığında bunun meşruiyeti yani ölmüş bir kişi için kurban kesmenin caiz olduğu konusunda icma ettiler. Resulullah (s.a.v.)'ın sözünün genel ifadesi şöyledir: İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve onun için dua eden salih bir çocuk. Bunu Müslim, Ebu Davud, Tirmizî ve Nesai rivayet etmiştir. Buhari de bu hadisi (Bölümün numarası 11; Page No. 418) Edebu'l-müfred isimli eserinde Ebu Hureyre'den rivayet etmektedir. Burada, kurban kesmek sadaka-i cariyedendir. Kurbanı kesen de, vefat etmiş kişi de, diğer insanlar da bu amelin faydasından pay alırlar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: