Temettu haccında kurban kesmek

(3635) no'lu fetvanın ondördüncü sorusu: Soru 4: Bayram günü mazeretsiz olarak bir kurbanı ortaklaşa kesmek caiz midir? Her bir ortağın bir miktar para verip bir ineğe ortak girmesi caiz olur mu? Diyorlar ki: Bu, yani inek kesmek yedi koç yerine geçer. Kurban kesmekle etini yemeği mukayese eder misiniz? Bunların hangisi Allah için olur. Kurbanı kesmek mi yoksa etini yemek mi?


4: Bir inek veya deve hedy kurbanı ve normal kurban olarak yedi kişi adına kurban kesilebilir. Sünnet de hedy kurbanı veya normal kurban olarak kesen kimsenin kurbanın etinden üçte birini yiyebileceğini hükme bağlamıştır. Kalan üçte birini fakirlere tasadduk eder, üçte birini de hediye eder. Soru 5: Hz. Peygamber'in emrettiği ortak kurban kesme genel bir emir midir, yoksa onu mazereti olanlar mı, keser ya da isteyenler mi? İmam Malik'in koçu deveye tercih ettiğini okuduk. Bun ne dersiniz? Cevap 5: Kulun keserek Rabbine yaklaştığı kurbanlar arasındaki farklılık, hakikatleri ve gerek miktar, gerekse hoş olma bakımından değerleri arasındaki farka tabidir. Bir de Yüce Allah'a yaklaşan kulun kalbindeki niyete bağlıdır. Bir ineğe ve deveye yedi kişinin ortak girmesi meselesine gelince bu, mazeret olsun olmasın genel bir hükümdür. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: