Temettu haccında kurban kesmek

(1820) no'lu fetva: Soru: Hac günlerinde Medine'den Mekke'ye geldim. Amacım haccetmek değil sadece umre yapmaktı. Ancak bir bedel haccı yaptırmak isteyen bulursam hac yapmak niyetinde idim. Bir kaç gün sonra bir bedel haccı yaptırmak isteyen birini buldum ve bu kişi adına hac yaptım. Haccı bitirdikten sonra onun için umre yaptım. Daha sonra üzerime kurban kesmek vacip midir yoksa değil midir diye bilenlere sordum. Bazı âlimler umre kendi adıma ve hac başkasına vekaleten olursa kurban kesmem gerektiğini söylediler. Onlardan kimi de şöyle dedi: : Senin kurban kesmen gerekmez. Çünkü sen başkası adına ifrad haccı yaptın. Kendi adına yaptığın umrenin şu kişi adına yaptığın hacla alakası yoktur. Bu konuda bana fetva verirseniz memnun olurum.


: Durum senin zikrettiğin gibi ise yani bu yıl haccetme niyeti olmaksızın kendi adına sadece umre yapmış ve başkası adına hac vekilliği bulursan haccetme niyeti taşımakta iken sonra aynı yıl içinde başkası için vekil hac yapmışsan kurban kesmen gerekir. Kendi adına umre yaparken hacca karar vermemiş bile olsan umre kendi adına ve hac başkasına vekaleten bile olsa kurban kesmen gerekir. Çünkü Yüce Allah'ın şu ayetinin genelliği bu hükmü ifade eder. kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. (Bölümün numarası 11; Page No. 368)  Ve böylece Yüce Allah, umre yaparken hac yapmaya niyet edenle, umresi içinde iken niyet etmeyen herkese hükmünü şamil kılmıştır. Ayetin hükmü, kendi adına umre ve hac yapanla umreyi kendi adına, haccı başkasına vekaleten yapan herkesi kapsar. Yüce Allah, bu konuda kişiyi temettü haccı yapıyor kabul etmiş ve kurbanın vücubiyeti noktasında fark gözetmemiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: