Temettu haccında kurban kesmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 365)  Kurbanlık, akika ve hedy bölümü (Bölümün numarası 11; Page No. 366)  Temettu haccında kurban kesmenin hükmü (1131) no'lu fetva: Soru: Hicrî 1395 yılı Şevval ayında bir umre yaptım. Umre'yi yaptıktan sonra ülkeme döndüm. Bu yıl hac farizasını ifa etmeye niyet ettim. Bu sebeple hedy kesmem gerekir mi? Allah sizleri en güzel şekilde mükafatlandırsın.


: Fıkıh âlimblerinin çoğunluğuna göre hedy (kurban) kesmen gerekmez. Çünkü sen bir yolculukta hac günlerine kadar umre ile faydalanmış değilsin. Zira 1395 yılı Şevval ayında umreyi yaptıktan sonra memleketine döndüğünü, Mekke'de haccı ifa edene kadar kalmadığını söylüyorsun. Bazı fıkıh âlimleri aynı yıl hac yaparsan memleketine dönsen ya da memleketinden daha uzağa gitsen bile kurban kesmen gerektiği kanaatini taşıyorlar. Yüce Allah'ın şu sözünün genelliği bu hükmü gerektirmektedir. kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Fetva ve uygulama bu durumda kurban kesmek gerekmediği yolunda çoğunluk fıkıh âlimlerinin görüşleri doğrultusundadır. (Bölümün numarası 11; Page No. 367)  Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: