İfrad haccı yapan kurban kesmez

(8290) no'lu fetvanın sekizinci sorusu: Soru 8: Suudi Arabistan'da oturan herkes Mescid-i Haram civarında (Bölümün numarası 11; Page No. 390)  oturanlar denilir mi? Yoksa sadece vatandaşlar ya da Harem bölgesinde oturanlar mı denir?


8: Âlimler ...Mescid-i Haram civarında oturanlar... ifadesinin ne manaya geldiği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Tercih edilen görüş, onların Harem bölgesinde oturanlar olduklarıdır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: