Kadının mahremi

(4909) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 (Bölümün numarası 11; Page No. 92) : Müslüman bir kadın, aile fertlerinden biriyle yolculuk yapması mümkün olmazsa veya babası vefat etmişse, güvenilir kadınlarla birlikte farz haccı eda edebilir mi? Annesi, teyzesi, halası ya da hac sırasında mahremi olması için kendisinin seçeceği herhangi birini hac farizasını eda etmek için beraberinde götürebilir mi?


Cevap 3 : Doğrusu, kadının kocası ya da erkek mahremlerinden biri refakat etmeden yolculuk etmesi caiz değildir. Güvenilir kadınlar, mahremi olmayan güvenilir erkekler, halası, teyzesi ya da annesiyle yolculuk etmesi ise caiz değildir. Bilakis kocası ya da erkek mahremiyle beraber yolculuk etmesi gerekir. Eğer yolculukta kendisine refakat etmesi için bunlardan birini bulamazsa, durumu bu şekilde sürdüğü sürece dinen hac için gerekli şartları taşımadığından kendisine hac farz olmaz. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur: Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: