Kafir yerine haca gitmek

(13491) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Bir hanımefendi, kendisi hacca gitmemişken, kendi malıyla annesine hac bağışlamak istedi. Bu hanım efendinin, annesi adına haccetmesi için başka birine para vermesi caiz midir? Kendisi farzı yerine getirirken velilerinin kim olacağı? Kocası mı? Yoksa çocuğu mu? henüz belli olmadığından, üzerine farz olan haccı ifa etmedi. Zikrettiğim bu meseleyle ilgili beni bilgilendirirseniz, sevinirim.


Cevap 3 : Zikri geçen hanımefendinin, vefat etmiş ya da yaşlı olması veya iyileşmesinden umut kesilmiş bir hastalığı sebebiyle bizzat haccedemeyecek annesi adına vekaleten haccetmesi için başkasına para verebilir. (Bölümün numarası 11; Page No. 80) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: