Kafir yerine haca gitmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 64) (3774) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Bir adamın yanına yakındalarından biri, ölmüş dedelerinden biri adına haccedecek birini bulması için 2000 Riyal bırakmış. Bu meblağla haccecdecek birini aradıysa da belki o yıl için miktarın az oluşundan kimse iltifat etmemiş. Biri o parayla haccetme sözü vermiş ama o da Zilhiccenin beşinden sonra kendisine haber vermeden başka bir meblağla bir başkası adına hacca gitmiş. Bu yüzden vakit geçmiş. Fakat yanına o meblağın bırakıldığı şahıs, ailesiyle birlikte haccetmeye karar verip adına haccedecek birini araması vasiyet edilen kimse için de haccetmeye niyet etmiş. Onun adıyla hacca niyet edip yanına bırakılan meblağı hac masraflarına harcamış. Bu caiz midir? Arkadaşları kendisine güveniyorlar ve yakınları adına haccetmesinde bir beis göremiyorlar. Bu kişi şimdi izin mi almalıdır? Veya parayı sahiplerine iade edip kendisi adına mı hacca niyet etmelidir? Yoksa ne yapmalıdır?


Cevap 3 : Mesele zikredildiği gibiyse, söz konusu zatın o parayla haccetmesi caizdir. Bunda bir beis yoktur. Kim adına niyet ettiyse, hac onun adına geçerli olur. Çektiği zahmet, vasiyet sahibinin isteğini yerine getirmek için gösterdiği gayret ve vekâlet verenlerin rızası dolayısıyla, inşallah, bu yüzden ecir ve sevap alır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: