Hacta vekalet

(Bölümün numarası 11; Page No. 51) (2200) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Hac farizasını eda etmiş bir müslüman, farz haccın edası için kutsal topraklara gitme imkanından mahrum bulunan Çin ülkesindeki akrabalarından biri adına haccedebilir mi?


Cevap 1 : Hac farizasını yerine getirmiş bir müslüman, yaşının ilerlemesi, iyileşmesi umulmayan bir hastalığı ya da ölmüş olması sebebiyle bizzat haccetmeye güç yetiremeyen biri adına haccetmesi caizidir. Bu konuda bir çok sahih hadis varit olmuştur. Fakat adına hac yapılmak istenen kimse, iyileşmesi umulan hastalık, siyasi engel, yol emniyetinin bulunmayışı vb. gibi geçici bir sebeple haccetmeye güç yetiremiyorsa, onun adına yapılan hac geçerli olmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: