Başkası adına hacca giden kimsenin teslim aldığı para yetmez ya da artarsa hüküm nedir?

Başkası adına hacca giden kimse parayı aldıktan sonra para yetmez ya da artarsa hüküm ne olur? (1823) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Bir kimse ölmüş biri adına haccetmesi için bir kimseye belli bir meblağ verse, sonra söz konusu kişi hacca gittiğinde meblağ eksik ya da fazla gelirse, bunun hükümü ne olur? O kişi ölmüş insan adına hac ibadetlerini hakkıyla yerine getirirse, ecir kazanır mı? Bilgi verirseniz sevinirim. Bunun hükmü nedir?


Cevap 2 : Müslümanlar sözleşme sırasında koştukları şartlarına bağlı kalırlar. Eğer meblağı ödeyen ile teslim alan arasında teslim alanın artanı iade edeceği ve ödeyenin eksiği tamamlayacağı şeklinde bir şart koşulmuşsa, her biri sorumluluğunu yerine getirmelidir. Şayet aralarında böyle bir şart koşulmamışsa, parayı veren, artanı geri alacağı gibi eksiğini de tamamlar. Sevap konusuna gelince, vekil olan parayı iyi niyetle alıp üzerine düşeni yaptıysa inşallah sevap kazanır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: